Verkrijgbaarheid Hooglied

Het project omvat twee boeken.

Het eerste boek heet Het Hoogste Lied – Het Hooglied, vertaald naar de ‘oorspronkelijke’ indeling, draaitt, zoals de naam al zegt vooral de vertaling; het bevat 64 bladzijden, ISBN/EAN: 978-90-70105-40-2. Softcover. Prijs: 8,90 euro.

Het tweede boek heet HET HOOGLIED in zijn natuurlijke betekenis – een toelichting. Dit is vooral een studie naar allerlei vragen rond het boek, maar het bevat ook de vertaling. Het beslaat 280 bladzijden, ISBN/EAN: 978-90-70105-42-6. Hardcover. Prijs: 24,90 euro.

De twee boeken zijn samengesteld door Frans Croese, en worden uitgegeven door Uitgeverij Ipenburg, Westerwalstraat 8, 8081 CZ Elburg.

Het boek is op 13 december 2019 gepresenteerd.

Het boek kan besteld worden door een berichtje te sturen naar: mail@totlofvangod.nl

Het kan ook, binnenkort, via de reguliere boekhandel worden besteld met vermelding van het ISBN-nummer.