Ter info

Deze website hoort bij een persoonlijk en permanent vertaal- en studieproject rond de Hebreeuwse Bijbel. Dat draaide altijd om de vraag, los van theologische of religieuze overwegingen: ‘Wat staat er nu echt?’

Dat betekende dat er van het begin af aan meer aandacht kwam te liggen op de nauwkeurigheid van de tekst dan op de eventuele vlotheid van taal. Uiteraard hebben laagdrempelige weergaven ook hun plaats, niets ten nadele ervan, maar dit project had een andere prioriteit; ‘betrouwbaarheid door nauwkeurigheid’ werd het devies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat leesbaarheid en toegankelijkheid er niet toe doen. Integendeel, de taal moet zeker passend zijn. Maar de prioriteit ligt op de nauwkeurigheid; een solide basis is een goed begin.

Na tientallen jaren studie en arbeid verscheen in 2010 de uitgave Tot lof van God – het Boek der Psalmen. Vertaald door ondergetekende, Frans Croese – ik wilde graag het resultaat van mijn werk delen met anderen.

In het Hebreeuws is de naam van dat Bijbelboek TehilliƩm, in de vertaling is dat vrij letterlijk weergegeven als Tot lof van God. Dat was ten eerste een prachtige titel. Maar bovendien werd het een inspirerend motto, want onder deze naam kwam er gelijktijdig een website om over dit project contact te kunnen houden met de lezers, vragen te beantwoorden en toelichtingen te geven. De communicatie werd daardoor verbeterd. Vragen zijn bovendien dikwijls aanleiding voor verder studie. Dat kan leiden tot een correctie en/of een toelichting, in alle gevallen is dat een verdere verdieping. Zo kreeg de naam Tot lof van God een extra functie.

En het houdt niet op. Nu, in 2019, is er de vertaling van een geheel ander Bijbelboek, het Hooglied – de Hebreeuwse titel daarvan is Sjir ha-shiriem, in de vertaling heet dat Het Hoogste Lied.

Verder werd besloten om, conform de naam van het eerste boek, de oorspronkelijke site te herzien en uit te breiden naar het nu bredere terrein. Onder de naam www.totlofvangod.nl kan nu ook over het Hooglied contact worden onderhouden met de lezers. De ombouw van deze site is trouwens nog in volle gang. En in afwachting van de verschijning van het Hooglied zal dat voorlopig ook nog wel doorgaan.

Bovendien, wie weet komen er nog andere Bijbelboeken …

Via deze site kunt u in ieder geval op de hoogte blijven.

Ik wens de lezer veel lees- en studieplezier toe.

Frans Croese

Vanuit de beginpagina kan worden gekozen voor het gewenste vervolg.

.