Ter info

Deze website behoort bij een vertaal- en studieproject rond de Hebreeuwse Bijbel. Dat werk draaide, los van theologische of religieuze overwegingen, altijd om de vraag: ‘Wat zou de schrijver hebben bedoeld? En wat staat er nu echt?’ Dat betekende dat er meer nadruk lag op de nauwkeurigheid van de vertaalde tekst dan op de eventuele vlotheid van taal. Uiteraard hebben meer laagdrempelige weergaven ook hun plaats, niets ten nadele daarvan, maar dit project had gewoon een andere prioriteit. ‘Betrouwbaarheid door nauwkeurigheid’ werd het devies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat leesbaarheid en toegankelijkheid er niet toe doen. Integendeel. De taal moet bovendien passend zijn voor het betreffende boek. Maar met daarbij altijd de nadruk op nauwkeurigheid; een solide basis is een goed begin …

Na tientallen jaren studie en arbeid verscheen in 2010 de uitgave Tot lof van God – het Boek der Psalmen. Vertaald door ondergetekende, Frans Croese – ik wilde het resultaat van mijn werk graag delen met anderen.

In het Hebreeuws is de naam van dat Bijbelboek TehilliĆ©m, in de vertaling is dat vrij letterlijk weergegeven als Tot lof van God. En dat was een prachtige titel. Maar het werd bovendien een inspirerend motto, want onder deze naam kwam er gelijktijdig een website om over dit project contact te kunnen houden met de lezers, vragen te beantwoorden, toelichtingen te geven, etc. – vragen zijn dikwijls aanleiding voor verder studie. Dat kan leiden tot een correctie en/of een toelichting, in alle gevallen is dat een verdere verdieping. Zo kreeg de naam Tot lof van God een extra functie. De communicatie werd daardoor verbeterd.

En het houdt niet op. Nu, in 2019, is er de vertaling van een geheel ander Bijbelboek, het Hooglied – de Hebreeuwse titel daarvan is Sjir ha-shiriem, in de vertaling heet dat Het Hoogste Lied.

In aansluiting daarop werd besloten om, conform de naam van het eerste boek, de oorspronkelijke website technisch te herzien en inhoudelijk uit te breiden naar het nu bredere terrein. Onder de naam www.totlofvangod.nl kan nu ook over het Hooglied contact worden onderhouden.

En wie weet komen er nog andere Bijbelboeken …

Via deze site kunt u in ieder geval op de hoogte blijven.

Ik wens de lezer veel lees- en studieplezier toe.

Frans Croese

Vanuit de beginpagina kan worden gekozen voor het gewenste vervolg.

.