Het Hooglied

Hier wordt verwezen naar toelichtingen betreffende het Bijbelboek Hooglied, in de vertaling ook bekend als Het Hoogste Lied.

Het Bijbelboek Hooglied is intussen vertaald. De uitgever en de drukker zijn bezig om het resultaat te publiceren. Het zijn twee boeken geworden. Het ene bevat alleen de vertaling, zo nauwkeurig mogelijk, met een aantal noodzakelijke kanttekeningen. Het tweede is een uitgebreide studie naar de achtergronden. Zodra de publicatiedatum bekend is, zal die worden gemeld.

Een aantal kenmerken kunnen nu al worden genoemd.

Algemeen wordt het Hooglied verdeeld in acht hoofdstukken. De ‘oorspronkelijke indeling’ van de grondtekst is echter verschillend. Daar zijn ongeveer twintig logische gedeelten, doorgaans perikopen genoemd. De hoofdstukindeling heeft in de Middeleeuwen die perikoopindeling verdrongen. Helaas. Want de hoofdstukindeling werkt versluierend, de tijdelijke verdwijning van de perikoopindeling heeft het moeilijker gemaakt om de juiste betekenis te achterhalen. Dat dit te maken had met de Jodenvervolging is niet zo bekend. Zowel de geschiedenis als het resultaat wordt in deze studie behandeld.

Om het Hooglied te begrijpen zoals het bedoeld was, is het noodzakelijk om het te zien in de maatschappelijke context van die tijd. Die tijd verschilde aanzienlijk van de onze. De rol van de vrouw was zorgelijk, jonge vrouwen, vaak meisjes nog, werden uitgehuwelijkt door de vader of door de broers. Die achtergrond heeft invloed op de manier waarop het boek zou moeten worden begrepen. Het moet destijds een pleidooi zijn geweest voor meer zelfbeschikking van meisjes.

Dat het boek een pleidooi is voor de ware liefde, dat staat vast. Maar of het over één of twee mannen gaat is een andere. Het lijkt vandaag de dag bijna een verloren zaak als men zou willen ontkennen dat ‘de minnaar’ en ‘de koning’ op dezelfde persoon zou wijzen. Toch is het nuttig om dit aan een serieus en grondig onderzoek te onderwerpen. Hetgeen gebeurt.

Een verwante kwestie is of het boek typologisch of allegorisch moet worden begrepen, of dat er een natuurlijke verklaring moet zijn. Maar welke dan? Er zijn er zoveel. En hoe zou men dat moeten bepalen? Ook dat komt aan de orde.

Al met al interessante onderwerpen!