Het Hooglied

Algemeen over het Hooglied

Het Bijbelboek Hooglied, in de vertaling ook bekend als Het Hoogste Lied, is intussen gepubliceerd.

Het zijn twee boeken geworden.

Het eerste heet Het Hoogste Lied – Het Hooglied, vertaald naar de ‘oorspronkelijke’ indeling, bevat 64 bladzijden. Dit boek bevat de vertaling uit de Hebreeuwse grondtekst, maar dan, zoals de ondertitel al aangeeft, naar de ‘oorspronkelijke’ indeling; die werpt een bijzonder licht op het boek.

Het tweede heet HET HOOGLIED in zijn natuurlijke betekenis – een toelichting. Dit is een uitgebreidere studie van zo’n 280 bladzijden. Deze uitgave is een uitgebreid onderzoek naar de ‘oorspronkelijke’ structuur en de vervanging daarvan door de versluierende hoofdstukindeling die normaliter wordt gehanteerd. Ook is er een hoofdstuk over het huwelijk ten tijde van het schrijven van het boek. De monogamie en de polygamie komen aan de orde en de invloed daarvan op het dagelijks leven, naar blijkt een bijzonder aspect van dit boek. Ook wordt ingegaan op de methoden om de logica van het boek te achterhalen.

De beide boeken zijn te bestellen, zoals genoemd onder het kopje verkrijgbaarheid.

Belangrijke kenmerken van Het Hooglied

|

Tekstgerelateerde toelichtingen – hierna in tekstvolgorde