Het Hooglied

Algemeen over het Hooglied

Het Bijbelboek Hooglied, in de vertaling ook bekend als Het Hoogste Lied, is intussen vertaald. De uitgever en de drukker zijn bezig om het resultaat te publiceren. Zodra de publicatiedatum bekend is, zal die worden gemeld.

Het zijn twee boeken geworden. Het ene bevat alleen de vertaling, zo nauwkeurig mogelijk, met een aantal noodzakelijke kanttekeningen. Het tweede is een uitgebreide studie over allerlei achtergronden.

Belangrijke kenmerken van Het Hooglied

|

Tekstgerelateerde toelichtingen – hierna in tekstvolgorde