Algemene zaken

Hier worden zaken besproken die betrekking hebben op het gehele project. Zoals de achtergrond van de vertaler en de filosofie rond het gehele project.

In de resulterende vertaling wordt conform de Bijbelse geboden eerbiedig omgegaan met de Godsnaam. Die komt in de Hebreeuwse Bijbel bijna zevenduizend maal voor. In het Hebreeuws bestaat die persoonsnaam uit vier letters, men noemt dat ook wel het tetragram, in Nederlandse letters is dat JHWH. Hoe zou men dat als vertaler moeten weergeven? Dat zal hieronder nader worden besproken.

Verder zijn hier interessante verwijzingen opgenomen.

De vertaler en de vertaling – wat zijn de achtergronden?

De Godsnaam, het tetragram JHWH

Verwijzingen