Algemene zaken

De hierbij behorende vertaling van Bijbelboeken is ontstaan vanuit de wens om ide oorspronkelijke tekst n het Nederlands zo dicht mogelijk te benaderen, zowel qua betekenis als qua gevoel. Feitelijk was het lange tijd een oefening in nauwkeurig lezen. Het streven was steeds om enerzijds zo nauwkeurig mogelijk te vertalen, te begrijpen wat er staat, maar ook om, waar dat van toepassing is, zoveel mogelijk recht te doen aan het poëtische karakter van de tekst  – de Psalmen zijn bijvoorbeeld echte gedichten, en ook het Hooglied is zeer dichterlijk, zij het weer anders dan de Psalmen.

In de vertaling wordt conform de Bijbelse geboden eerbiedig omgegaan met de Godsnaam. Die komt in de Hebreeuwse Bijbel bijna zevenduizend maal voor. In het Hebreeuws bestaat die persoonsnaam uit vier letters, men noemt dat ook wel het tetragram, in Nederlandse letters is dat JHWH. Hoe zou men dat als vertaler moeten weergeven? Dat zal hieronder nader worden besproken.

In de loop van de tijd zijn er heel wat vragen en opmerkingen geweest. Die hebben hier en daar geleid tot een aanpassing, die is per Bijbelboek gedocumenteerd in het eventuele Erratum. En er zijn, per Bijbelboek verschillend, ook heel wat toelichtingen verschenen op bepaalde met name genoemde teksten. En dat proces gaat door. Die staan allen per boek gespecificeerd in de volgorde van het psalm- en versnummer.

Verder zijn hier interessante verwijzingen opgenomen.

De vertaler en de vertaling – wat zijn de achtergronden?

De Godsnaam, het tetragram JHWH

Is het tetragram op een aantal plaatsen in de grondtekst vervangen door adonáai?    

Is het tetragram op een aantal plaatsen in de grondtekst vervangen door elohiém?    

Verwijzingen