Indeling en opmaak

Iedere psalm begint op een nieuwe bladzijde. Witregels zijn toegepast om gedachtenovergangen aan te geven en daardoor de structuur van Psalmen zichtbaar te maken. Verder zijn de refreinteksten gemarkeerd door de tekst in te laten springen. Door deze middelen wordt de overzichtelijkheid en toegankelijkheid bevorderd.

Het taalgebruik

De psalmen behoren tot de Hebreeuwse poëzie. De vertaling is gemaakt met respect daarvoor. Weliswaar is het veelal onmogelijk om de compactheid en directheid van het oorspronkelijke Hebreeuws om te zetten in het Nederlands, wel is geprobeerd om de psalmen te vertalen als gedichten. Daarbij was het streven om dezelfde poëtische middelen te gebruiken als in de grondtekst. Door deze vorm komt de emotionele betekenis duidelijker naar voren. Een voorbeeld ...

De consequente toepassing van het acrostichon

Bijzonder is de weergave van Psalmen in de zogenaamde ‘acrostichon’-vorm, waarbij oplopende verzen met een specifieke letter moeten beginnen; deze dichtvorm is heel nauwkeurig en bovendien zeer consequent in het Nederlands overgezet. Details worden besproken in de Verantwoording. Het is goed om uit eigen waarneming te begrijpen waarvoor en waarom deze dichtvorm werd toegepast. Heel bijzonder is daarbij Psalm 119, bestaande uit 22 coupletten van ieder 8 verzen; per couplet beginnen alle 8 verzen met dezelfde beginletter. De weergave van het acrostichon is gerealiseerd zonder de betekenis van de tekst aan te tasten; de inhoud spreekt zelfs des te meer. Een voorbeeld ...

De weergave van de Godsnaam

De wens om de oorspronkelijke beleving te benaderen leidde ook tot de wens om de Godsnaam te gebruiken op dezelfde eerbiedige en vrijmoedige wijze als men gewend was in de tijd dat de Psalmen werden geschreven.

Zie ook het volgende blad.  

 

 

introductie

kenmerken

in de pers

beschikbaarheid

verdere informatie

 

de Godsnaam

 

reageren?

toelichtingen

 

Een aantal opvallende kenmerken ...